park

Tack för denna säsong! Förbeställningar till julen 2024 öppnar i april.

park

Köpvillkor

ALLMÄNT

Svenska granar AB, org. nr 559277-9911, med adress Körsbärsvägen 14, 114 23 Stockholm, e-post info@svenskagranar.se (”Svenska Granar”), säljer julgranar och jultillbehör samt leverans och avhämtning av julgranar till privatpersoner och företag i Sverige (“Kunden”), både i fysiska marknadsplatser och genom webbsidan svenskagranar.se (”Webbsidan”).

AVTAL

Dessa allmänna köpvillkor (”Villkoren”) gäller när en Kund ingår avtal med Svenska granar avseende någon av de produkter eller tjänster som tillhandahålls av Svenska granar. För att kunna ingå avtal med Svenska granar måste Kunden vara minst 18 år.

Kunden ansvarar för att ha fyllt i korrekta uppgifter vid beställning, såsom person-/organisationsnummer och e-post, samt korrekta leveransuppgifter, såsom leveransadress, leveransdatum och tidsintervall. 

Efter att Kunden slutfört sin beställning kommer Svenska granar att bekräfta Kundens beställning. När Svenska granar slutligen bekräftar via e-post med en orderbekräftelse, har beställningen genomförts och Avtal ingåtts. (“Avtalet”).

Svenska granar uppmanar Kunden att spara beställningens orderbekräftelse för eventuella kontakter med Svenska granars kundtjänst. Svenska granar förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Kundens bekräftade beställning fram till dess att slutlig order har levererats.

I och med Kundens ingående av Avtalet enligt ovan godkänner Kunden, och förbinder sig att följa, dessa Villkor. Samtidigt bekräftar Kunden att den tagit del av informationen om behandlingen av sina personuppgifter enligt avsnittet om personuppgifter nedan.

KÖP OCH BETALNING

Priser

Alla gällande priser och avgifter presenteras i Svenska granars, vid var tid gällande, prislista på Webbsidan. Svenska granar förbehåller sig rätten att när som helst justera priserna. Varken prissänkningar eller prishöjningar påverkar dock en av Svenska granar bekräftad beställning. Priserna på hemsidan presenteras inklusive moms.

När din beställning är lagd så kan vi inte ändra betalsätt, av säkerhetsskäl. Kontakta kundtjänst om du önskar annullera din beställning. Efter det kan du lägga din beställning på nytt, med önskat betalsätt. Förutsatt att annulleringen är gjord senast klockan 18.00 dagen före det valda leveransdatumet.

För varje enskild beställning av produkter tar Svenska granar en enskild leveransavgift.

Betalning

De betalningsmetoder som erbjuds till Kunden är de som finns tillgängliga på Webbsidan vid tillfället då Kunden genomför sin beställning. De betalningsvillkor som gäller är de som står vid beställning, och kan skilja sig beroende på produkt och/eller tjänst som Kunden beställer samt betalningsmetod som Kunden väljer.

I det fall att Kunden väljer faktura som betalningsmetod skickas denna av Svenska granar via e-post till den e-postadress som Kunden angivit vid beställning. Svenska granar förbehåller sig rätten att ta en kreditprövning.

Svenska granar erbjuder inga andra betalningsmetoder än de som står på Webbsidan.

Vid fall av återbetalning eller kreditering till Kunden sker detta via den betalningsmetod som Kunden valde i sin beställning, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det inte är möjligt för Svenska granar att genomföra en återbetalning via den betalningsmetoden.

Påminnelseavgift och Dröjsmålsränta

Svenska granar förbehåller sig rätten att ta ut en påminnelseavgift och debitera dröjsmålsränta enligt lag ifall betalning inte kommit Svenska granar tillhanda senast vid fakturans förfallodatum.

GRANAR OCH VÄXTER

Svenska granars ambition är att leverera färska julgranar och växter med bra hållbarhet och av god kvalitet, med ett färskt snitt.

Svenska granar lämnar ingen garanti att dessa färskvaror kommer att uppfylla Kundens egna förväntningar, att de inte barrar efter leverans, att de inte blir skadade, stulna eller dylikt, efter leverans till Kunden, att de har en precis längd annat än att den rymmer inom den beställda produktens längdspann, att de har någon särskild livslängd, att de inte passar in i Kundens julgransfot, eller att de har någon egenskap som Svenska granar inte uttryckligen lämnat några garantier för.

LEVERANS

Produkterna och tjänsterna som Kunden beställer levereras till den adress som Kunden angivit vid beställning.

Kunden väljer vid beställning vilket leveransdatum samt under vilken tidsintervall för det valda leveransdatumet som Kunden önskar få sina produkter eller tjänster levererade. Svenska granars mål är att genomföra leveransen enligt bokat datum och tidsintervall, men lämnar inga garantier i det avseendet.

Kunden har rätt att ändra datumet och tidsintervallet för sin leverans senast klockan 18.00 dagen före det valda leveransdatumet utan att det tillkommer några avgifter för Kunden.

Det är Kunden som är ansvarig för att hålla Svenska granar uppdaterad om Kundens leveransuppgifter och därmed ge Svenska granar möjlighet att leverera till rätt adress. Det är Kundens ansvar att se till att Svenska granar kan komma fram till dörren. Om Svenska granar av Kunden föranledd anledning inte kan leverera produkten eller tjänsten till Kunden anses dessa vara levererade.

Är Kunden inte vid leveransadressen när Svenska granar levererar produkten eller tjänsten, och/eller kan Svenska granar inte komma fram till leveransadressen på grund av att Kunden inte angett rätt portkod eller annan av Kunden föranledd anledning, ställs granen utanför Kundens leveransadress, eller så nära den som möjligt. Kunden får då en avisering via sms av Svenska granar.

Vilka datum och tidsintervall som Kunden har som möjliga leveransalternativ presenteras för Kunden i samband med sin beställning och kan skilja sig beroende på bland annat vilket postnummer som Kundens leveransadress har.

Vid fall då Svenska granar inte har kunnat leverera Kundens produkt eller tjänst inom den av Kunden beställda leveransdatum och tidsintervall, har Svenska granar rätt att boka in denna leverans vid nästkommande tillgängliga leveransdatum och tidsintervall.

ÖVRIGA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Kunden har möjlighet att beställa tjänsten ”avhämtning”, som innebär att Svenska granar avhämtar en julgran från Kunden. Denna julgran behöver inte ha beställts av Svenska granar. Avhämtning gäller endast för följande julgranar: kungsgran (även kungsgran i kruka), silvergran, rödgran, blågran och tall. Julgranen ska lämnas över till Svenska granar utanför Kundens leveransadress. Är Kunden inte vid leveransadressen vid avtalat upphämtningstillfälle och/eller har julgranen inte ställts utanför dörren/porten anses tjänsten vara utförd. Observera att granen ska ligga i en julgranssäck utanför bostadsdörren/porten vid hämtning. Vi avsäger oss ansvar för eventuella skador på kundens egendom som kan uppstå i samband med återvinningen av julgranen. Chauffören förbehåller rätten att neka avhämtningen om granen inte ligger i en julgranssäck. Granen skall ställas ut senast kl 07.00. 

Har Kunden beställt en avhämtning av julgran, kommer Kunden att debiteras en avgift om 100 kr inkl. moms om julgranen inte är avklädd, det vill säga att pynt, dekoration och dylikt ska ha tagits bort från julgranen. Denna debitering sker genom att Svenska granar skickar en faktura med 14 dagars betalningsvillkor till Kunden via e-post, inom 30 dagar från det datumet att Svenska granar avhämtat julgranen.

RABATTER OCH KAMPANJER

Rabattkoder kan ej kombineras och endast användas en gång per Kund. Vid beställning och i orderbekräftelsen kommer Kunden att kunna se vad rabattkoden medför i prissänkning per produkt och/eller tjänst. Svenska granar förbehåller sig rätten att inte godkänna rabattkoder vid beställning.

Tänk på att eventuell rabattkod måste lösas in innan du slutför din beställning. Tyvärr har vi ingen möjlighet att lägga till en rabattkod i efterhand.

Marknadsföringskampanjer gäller i enlighet med de specifika villkor som gäller för just den specifika kampanjen. Svenska granar förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar.

Erbjudanden på specifika varor på Webbsidan gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

ÅNGERRÄTT

Kunden har i enlighet med lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) rätt att frånträda Avtalet inom 14 dagar från den dag Kunden tar emot varan. Ångerrätten gäller dock inte vid köp av färskvaror från Svenska granar såsom julgranar eller växter, inte heller vid köp av tjänster som är bundna till färskvaror, såsom leverans av julgran eller avhämtning av julgran.

Kunder som är företag eller andra typer av juridiska personer erbjuds ingen ångerrätt.

Om Kunden frånträder Avtalet kommer Svenska granar att betala tillbaka alla betalningar man fått från Kunden, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans Svenska granar erbjuder). Väljer Kunden att behålla vissa varor och endast delvis returnera sin beställning återbetalas inte fraktkostnaden.

Kunden är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då Svenska granar underrättades om Kundens beslut att frånträda Avtalet. Svenska granar får dock vänta med återbetalningen tills Svenska granar fått tillbaka varan från Kunden eller tills Kunden sänt in ett bevis på att varan har återsänts, beroende på vilket som inträffar först. Återbetalning till Kunden sker detta via den betalningsmetod som Kunden valde i sin beställning, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det inte är möjligt för Svenska granar att genomföra en återbetalning via den betalningsmetoden.

Om Kunden vill utnyttja sin ångerrätt ska Kunden innan ångerfristen gått ut skicka ett meddelande via e-post till Svenska granar på info@svenskagranar.se.  Kunden ska ange följande uppgifter: Namn, adress, ordernummer, samt namn på varan/varorna som Kunden önskar utnyttja ångerrätten på. Det går även bra om Kunden vill använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram (se Ångerblankett).

Kunden står själv för kostnaden av returfrakten. Kunden ska återsända varan till Svenska granar utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då Kunden meddelat Svenska granar om sitt beslut att frånträda Avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kunden skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Returadressen är Svenska granar, Körsbärsvägen 14, 114 23 Stockholm

REKLAMATION

Kunden har alltid tre års reklamationsrätt från den dag Kunden mottar produkten. Kund som önskar göra gällande fel i produkten ska så snart som möjligt efter att felet upptäcktes kontakta Svenska granar. För att reklamationen ska vara giltig måste den göras inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid. När det gäller reklamation av julgran gäller särskilda villkor enligt nedan.

Kunden ska undersöka produkterna när de tas emot och eventuella skador på emballaget ska anmälas direkt till chauffören.

Om levererade produkter är defekta tillämpar Svenska granar gällande konsumentlagstiftning. En Kund som inte är nöjd med sina varor på grund av uppenbara material- eller fabrikationsfel, inklusive skador som uppkommit under transport ska snarast informera Svenska granar om detta på info@svenskagranar.se. För att kunna utnyttja sin reklamationsrätt måste Kunden meddela Svenska granar nödvändig information och underlag för att kunna administrera reklamationen. Vid t.ex. fel avseende längden på granen så ska Kunden till Svenska granar skicka bild med granen liggandes vid måttband där avvikelsen framgår.

Vid reklamation erbjuder Svenska granar möjlighet till prisavdrag i första hand om omleverans anses vara för kostsam med hänsyn till felets art. Vid eventuellt behov av att Kunden returnerar en defekt produkt till Svenska granar, kommer Svenska granar att delge instruktioner för detta till Kunden.

Om Svenska granar ska återbetala hela eller delar av köpbeloppet sker det utan onödigt dröjsmål efter att reklamationen har godkänts, dock senast inom 14 dagar.

Reklamation av julgran

För att kunna reklamera julgranar måste Kunden meddela Svenska granar om gällande reklamation senast vid middag (kl. 12.00) dagen efter leveransdatumet.

För följande feltyper ska julgranen finnas kvar i sitt nät, nämligen när julgranen som Kunden har fått är av fel sort, av fel längdspann eller att julgranen saknar ett färskt snitt. Om Kunden reklamerar ett sådant fel efter kl. 12.00 dagen efter leveransdatumet, eller om Kunden har tagit av nätet som julgranen levereras i, kommer reklamationen inte att godtas av Svenska granar. I detta fall kommer Kunden att erbjudas en kreditering på beställningen motsvarande skillnaden på priset mellan den beställda julgranen och den som Kunden har fått levererad, i fall att julgranen som Kunden har fått har ett lägre pris än den som Kunden beställt. Vid annat fall kommer inget att erbjudas, utan Kunden får behålla den levererade julgranen.

Vid övriga typer av fel, kommer Svenska granar att granska eventuella reklamationer, så länge dessa har skickats innan kl. 12.00 dagen efter leveransdatumet. Efter denna tid kommer Svenska granar som regel inte att godta reklamationer om inte Kunden kan visa att felet kunnat uppmärksammas först då samt att julgranen inte vanskötts av Kunden.

Därför är det viktigt för Kunden att snarast vid mottagandet granska att granen är av rätt sort, av rätt längd och att den har fått ett färskt snitt, då dessa fel kan Svenska granar åtgärda omedelbart, vanligtvis samma dag eller inom nästkommande leveransdag, men behöver åtgärdas snarast möjligt då dessa färska varor måste behandlas med omsorg för att hålla sin kvalitet och livslängd.

Efter den inledande granskningen med julgranen kvar i nätet måste Kunden avlägsna nätet och granska om det finns något fel som man inte kunnat se när julgranen varit i nätet. För sådana fel erbjuder Svenska granar Kunden att reklamera från att leveransen är genomförd till dagen därpå vid middag (kl. 12.00).

KUNDUPPGIFTER

Kunden bekräftar att de personuppgifter som Kunden lämnar i samband med beställning är korrekta och fullständigt ifyllda och ansvarar för sådana uppgifter som är felaktiga.

Svenska granar värnar om din personliga integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Svenska granar är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Kunden lämnar i samband med beställningen.

ÖVRIGT

Svenska granar äger rätt att på oförändrade villkor helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till tredje part. Kund har endast rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet efter skriftligt godkännande från Svenska granar.

Svenska granar erbjuder inget öppet köp eller bytesrätt. Svenska granar erbjuder inte heller möjlighet för Kunden att ändra sin beställning, förutom vid de fall som regleras i dessa Villkor.

Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende produkterna och tjänsterna samt Webbplatsen tillhör Svenska granar eller eventuell tredje part med vilken Svenska granar samarbetar. Svenska granar och dess samarbetspartners behåller samtliga immateriella rättigheter till all information som tillhandahålls Kunden i anledning av Avtalet och Kundens användning av produkter och/eller tjänsterna, samt till allt övrigt offentliggjort material, varumärken, logotyper, bilder, videor, databaser och dyl. Sådant material som beskrivs i denna punkt får inte användas av Kund utan skriftligt tillstånd från Svenska granar såvida Kundens användning inte är nödvändig för att Kunden ska kunna använda produkterna och/eller tjänsterna enligt dessa Villkor.

All bildinformation på Webbsidan ska uteslutande ses endast som illustrationer. Svenska granar garanterar inte Kunden att produkterna och/eller tjänsterna som säljs via Webbsidan överensstämmer i exakt måtta med illustrationens egenskaper, i synnerhet dess utseende.

Svenska granar reserverar sig för eventuella skrivfel på Webbsidan, gällande även priser, samt i beskrivningar i form av bild, video, skrift eller annan form, för alla produkter och tjänster som Kunden beställer via Webbsidan, samt eventuella tekniska fel.

Svenska granar har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst utan att meddela Kunden. Om felaktigt pris har angetts för en produkt eller tjänst som Kunden har beställt kommer Svenska granar att meddela Kunden om detta via e-post och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset eller antalet fram till dess att Kundens beställning ska levereras. I det fall att godkännande ej erhållits i tid, har Svenska granar rätt att välja bort produkten eller tjänsten från Kundens beställning och kreditera Kunden dess värde.

TVIST

Dessa Villkor regleras av svensk lag och alla tvister ska avgöras av svensk domstol.

Den som är konsument har också rätt att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vid eventuell tvist följer Svenska granar ARN:s rekommendationer. Du kan läsa mer om ARN på www.arn.se.

Välj ut en favoritgran

Du väljer din favoritgran. Vår svenskodlade kungsgran eller den klassiska rödgranen? Du väljer!

Datum & tid för leverans

Välj ett datum och en tid som passar dig för leverans. Beställer du före kl 18.00 så kan du få leverans redan nästa dag.

Leverans 100% fossilfritt

Vi levererar hem till din dörr 100% fossilfritt. De fossilfria leveranserna möjliggörs genom elfordon och fordon som fyller tanken med HV0100.

Granhämtning

När julen är slut kommer vi och hämtar julgranen. På samma sätt som vid leverans kan du ställa granen utanför din port.